Odborne spôsobilé osoby

 Register odborne spôsobilé osoby: 

   poskytuje informácie o odborníkoch, špecialistoch na prevenciu ZPH a havarijných technikoch (oprávnenie havarijného technika vydané pred 1. augustom 2015 ostáva platné do uplynutia jeho platnosti - §28 ods.8 zákona č.128/2015 Z.z.), ktorých úlohou je koordinácia a kontrola činností na úseku prevencie ZPH. Oznámenie, posúdenie rizika, bezpečnostná správa, program prevencie, vnútorný havarijný plán, podklady do plánu ochrany obyvateľstva, ich aktualizácie musia byť vypracované špecialistom. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva MŽP SR v zmysle § 19 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií.

Výber podľa:


Začiatočné písm. priezviska: Obec bydliska:
 Pomoc: 

* Prednastavené je vyhľadávanie v zozname špecialistov PZPH. Ak chcete zmeniť zoznam vyhľadávania, označte voľbu „havarijný technik“ resp. „špecialista PZPH“.
* Ak chcete nájsť odborne spôsobilú osobu, ktorej meno sa začína konkrétnym písmenom, vyberte zo zoznamu zodpovedajúce písmeno a kliknite na tlačidlo Hľadať.
* Ak chcete nájsť odborne spôsobilú osobu podľa adresy bydliska, vyberte zo zoznamu obec a kliknite na tlačidlo Hľadať.


V možnostiach výberu sú uvedené len tie obce v ktorých je uvedená adresa bydliska aspoň jednej z odborne spôsobilých osôb. Ak nastavíte súčasne dve alebo viac kritérií vyhľadávania, vyhľadaná osoba spĺňa všetky nastavené kritéria.
 Zobrazi záznamov na stránke
Počet záznamov : 236
12345678910...
TitulMenoPriezviskoAdresa bydliskaČíslo osvedčeniaPlatnosť osvedčeniaZamestnávateľ
RNDr.AdrianaHladíkováSlnečná č. 2993/30, 926 01 Sereď020110. 9. 2020JAVYS, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, OZ 919 31 Jaslovské Bohunice
Ing.AlenaKováčováMadridská 3, 040 13 Košice017615. 2. 2020U.S.Steel Košice, s.r.o. , 044 54 Košice - Šaca
Ing.AlenaVargováÚzka 3, 044 11 Trstené pri Hornáde013718. 2. 2019Ing. Alena Vargová - VARALI, Úzka 350/3, 044 11 Trstené pri Hornáde
Ing.AlexandraHajtó, rod.PolákováSNP 439/171, 076 03 Hraň02622. 6. 2020PROGRES TRADING, a.s., Cukrovarská 22, Trebišov
RNDr.AlexandraŠipošováHumenská č.12/A, 040 11 Košice028426. 2. 2021SIŽP, Košice
Ing.AlfonzMrázKošická 2507/36, 066 01 Humenné003323. 4. 2018CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
Ing., PhD.AlicaMičíkováNám. sv. Františka č. 8A, 841 04 Bratislava001112. 3. 2018 
Ing.AlžbetaHusovská082 13 Tulčík č.17303629. 3. 2021 
Ing.AlžbetaHoštákováPlatanová č.16, 010 07 Žilina03294. 12. 2018SIŽP, Žilina
Ing.AndreaVachanováOsloboditeľov 39, 920 03 Hlohovec023617. 7. 2022Enviral, a.s. Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
12345678910...