Odborne spôsobilé osoby

 Register odborne spôsobilé osoby: 

   poskytuje informácie o odborníkoch, špecialistoch na prevenciu ZPH a havarijných technikoch (oprávnenie havarijného technika vydané pred 1. augustom 2015 ostáva platné do uplynutia jeho platnosti - §28 ods.8 zákona č.128/2015 Z.z.), ktorých úlohou je koordinácia a kontrola činností na úseku prevencie ZPH. Oznámenie, posúdenie rizika, bezpečnostná správa, program prevencie, vnútorný havarijný plán, podklady do plánu ochrany obyvateľstva, ich aktualizácie musia byť vypracované špecialistom. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva MŽP SR v zmysle § 19 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií.

Výber podľa:


Začiatočné písm. priezviska: Obec bydliska:
 Pomoc: 

* Prednastavené je vyhľadávanie v zozname špecialistov PZPH. Ak chcete zmeniť zoznam vyhľadávania, označte voľbu „havarijný technik“ resp. „špecialista PZPH“.
* Ak chcete nájsť odborne spôsobilú osobu, ktorej meno sa začína konkrétnym písmenom, vyberte zo zoznamu zodpovedajúce písmeno a kliknite na tlačidlo Hľadať.
* Ak chcete nájsť odborne spôsobilú osobu podľa adresy bydliska, vyberte zo zoznamu obec a kliknite na tlačidlo Hľadať.


V možnostiach výberu sú uvedené len tie obce v ktorých je uvedená adresa bydliska aspoň jednej z odborne spôsobilých osôb. Ak nastavíte súčasne dve alebo viac kritérií vyhľadávania, vyhľadaná osoba spĺňa všetky nastavené kritéria.
 Zobrazi záznamov na stránke
Počet záznamov : 233
12345678910...
TitulMenoPriezviskoAdresa bydliskaČíslo osvedčeniaPlatnosť osvedčenia
RNDr.AdrianaHladíkováSlnečná č. 2993/30, 926 01 Sereď020110. 9. 2020
Ing.AlenaKováčováMadridská 3, 040 13 Košice017615. 2. 2020
Ing.AlenaVargováÚzka 3, 044 11 Trstené pri Hornáde013718. 2. 2019
Ing.AlexandraHajtó, rod.PolákováSNP 439/171, 076 03 Hraň02622. 6. 2020
RNDr.AlexandraŠipošováHumenská č.12/A, 040 11 Košice028426. 2. 2021
Ing.AlfonzMrázKošická 2507/36, 066 01 Humenné003323. 4. 2023
Ing., PhD.AlicaMičíkováNám. sv. Františka č. 8A, 841 04 Bratislava001112. 3. 2018
Ing.AlžbetaHusovská082 13 Tulčík č.17303629. 3. 2021
Ing.AlžbetaHoštákováPlatanová č.16, 010 07 Žilina03294. 12. 2018
Ing.AndreaVachanováOsloboditeľov 39, 920 03 Hlohovec023617. 7. 2022
12345678910...