Odborne spôsobilé osoby

 Register odborne spôsobilé osoby: 

   poskytuje informácie o odborníkoch, špecialistoch na prevenciu ZPH a havarijných technikoch (oprávnenie havarijného technika vydané pred 1. augustom 2015 ostáva platné do uplynutia jeho platnosti - §28 ods.8 zákona č.128/2015 Z.z.), ktorých úlohou je koordinácia a kontrola činností na úseku prevencie ZPH. Oznámenie, posúdenie rizika, bezpečnostná správa, program prevencie, vnútorný havarijný plán, podklady do plánu ochrany obyvateľstva, ich aktualizácie musia byť vypracované špecialistom. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva MŽP SR v zmysle § 19 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií.

Výber podľa:


Začiatočné písm. priezviska: Obec bydliska:
 Pomoc: 

* Prednastavené je vyhľadávanie v zozname špecialistov PZPH. Ak chcete zmeniť zoznam vyhľadávania, označte voľbu „havarijný technik“ resp. „špecialista PZPH“.
* Ak chcete nájsť odborne spôsobilú osobu, ktorej meno sa začína konkrétnym písmenom, vyberte zo zoznamu zodpovedajúce písmeno a kliknite na tlačidlo Hľadať.
* Ak chcete nájsť odborne spôsobilú osobu podľa adresy bydliska, vyberte zo zoznamu obec a kliknite na tlačidlo Hľadať.


V možnostiach výberu sú uvedené len tie obce v ktorých je uvedená adresa bydliska aspoň jednej z odborne spôsobilých osôb. Ak nastavíte súčasne dve alebo viac kritérií vyhľadávania, vyhľadaná osoba spĺňa všetky nastavené kritéria.
 Zobrazi záznamov na stránke
Počet záznamov : 233
12345678910...
TitulMenoPriezviskoAdresa bydliskaČíslo osvedčeniaPlatnosť osvedčenia
RNDr.AdrianaHladíkováSlnečná č. 2993/30, 926 01 Sereď020110.9.2020
Ing.AlenaKováčováMadridská 3, 040 13 Košice017615.2.2020
Ing.AlenaVargováÚzka 3, 044 11 Trstené pri Hornáde013718.2.2019
Ing.AlexandraHajtó, rod.PolákováSNP 439/171, 076 03 Hraň02622.6.2020
RNDr.AlexandraŠipošováHumenská č.12/A, 040 11 Košice028426.2.2021
Ing.AlfonzMrázKošická 2507/36, 066 01 Humenné003323.4.2023
Ing., PhD.AlicaMičíkováNám. sv. Františka č. 8A, 841 04 Bratislava001112.3.2023
Ing.AlžbetaHusovská082 13 Tulčík č.17303629.3.2021
Ing.AlžbetaHoštákováPlatanová č.16, 010 07 Žilina03294.12.2018
Ing.AndreaVachanováOsloboditeľov 39, 920 03 Hlohovec023617.7.2022
12345678910...