Autorizované osoby

 Register autorizované osoby: 

   poskytuje informácie o odborníkoch, teda fyzických a právnických autorizovaných osobách, ktoré vykonávajú pre iného prevádzkovateľa činnosti ako vypracúvanie oznámenia, programu prevencie a bezpečnostného riadiaceho systému, bezpečnostnej správy, vnútorného havarijného plánu a podkladov do plánu ochrany obyvateľstva a posúdenie rizika, ako aj aktualizáciu uvedenej dokumentácie; konzultačnú a poradenskú činnosť. Činnosti sa môžu vykonávať len na základe autorizácie udelenej MŽP SR v zmysle § 21 zákona č.128/2015 Z.z.

Výber podľa:
Začiatočné písmeno obchod. názvu: Obec adresy sídla: Autorizácia vydaná pre činnosti
vypracovania a aktualizácie:


 Pomoc: 

* Prednastavené je vyhľadávanie v zozname právnických osôb. Ak chcete zmeniť zoznam vyhľadávania, označte voľbu „fyzická osoba“ resp. „právnická osoba“.
* Ak chcete nájsť autorizovanú osobu, ktorej meno sa začína konkrétnym písmenom, vyberte zo zoznamu písmeno a kliknite na tlačidlo Hľadať.
* Ak chcete nájsť autorizované osoby s adresou sídla pôsobenia v danej obci, vyberte zo zoznamu obec a kliknite na tlačidlo Hľadať.
* Ak chcete nájsť autorizované osoby s autorizáciou pre hľadanú činnosť, vyberte zo zoznamu činnosť a kliknite na tlačidlo Hľadať.


V možnostiach výberu sú uvedené len tie obce v ktorých je uvedené sídlo aspoň jednej z autorizovaných osôb. Ak nastavíte súčasne dve alebo viac kritérií vyhľadávania, vyhľadaná osoba spĺňa všetky nastavené kritéria.
 Zobrazi záznamov na stránke
Počet záznamov : 22
123
Obchodný názovAdresa sídlaIČOČíslo autorizáciePlatnosť osvedčenia
Zodpovedná osoba
Povolené činnosti
BOZPO, s.r.o.Ciglianska cesta 3C, 97101, Prievidza 36332151 001/2016/AUT-3.220.6.2021 Ing. Ján Donič
 • Hodnotenie rizika
 • Vypracovanie bezpečnostnej správy
 • Vypracovanie havarijného plánu
 • Konzultačná a poradenská činnosť
 • Vypracovanie a aktualizovanie oznámenia
 • Vypracovanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného radiaceho systému
B.P.O. s.r.o.Arménska 4, 821 07, Bratislava - Vrakuňa 35853565 003/2016/AT - 1.95.9.2021 Bc. Marian Muráni
 • Hodnotenie rizika
 • Vypracovanie bezpečnostnej správy
 • Vypracovanie havarijného plánu
 • Konzultačná a poradenská činnosť
 • Vypracovanie a aktualizovanie oznámenia
 • Vypracovanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného radiaceho systému
Continental Matador Rubber, s.r.o.Terézie Vansovej 1054 , 020 01, Púchov 36709557 001/2017/AUT-1.928.6.2022 Ing. Darina Luhová Ing. Stanislav Ujmiak
 • Hodnotenie rizika
 • Vypracovanie bezpečnostnej správy
 • Vypracovanie havarijného plánu
 • Konzultačná a poradenská činnosť
 • Vypracovanie a aktualizovanie oznámenia
 • Vypracovanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného radiaceho systému
DUSLO, a.s.Administratívna budova 1236, 927 03, Šaľa 35826487 002/2019/AUT - 1.94.3.2024 Ing. Svetlana Gubicová Mgr. Martin Kovár Ing. Anton Marci Ján Michalec
 • Hodnotenie rizika
 • Vypracovanie bezpečnostnej správy
 • Vypracovanie havarijného plánu
 • Konzultačná a poradenská činnosť
 • Vypracovanie a aktualizovanie oznámenia
 • Vypracovanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného radiaceho systému
Ekologické služby a.s.Priemyselná 720, 072 22, Strážske 36210871 005/2015/AUT-3.2.1.10.2020 Ing. Peter Laca
 • Hodnotenie rizika
 • Vypracovanie bezpečnostnej správy
 • Vypracovanie havarijného plánu
 • Konzultačná a poradenská činnosť
 • Vypracovanie a aktualizovanie oznámenia
 • Vypracovanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného radiaceho systému
HASPOL - PBS, s.r.oSNP 215/26, 094 32, Hanušovce nad Topľou 45876568 001/2010/AUT-3.214.12.2020 Peter Dvorský
 • Hodnotenie rizika
 • Vypracovanie bezpečnostnej správy
 • Vypracovanie havarijného plánu
 • Konzultačná a poradenská činnosť
 • Vypracovanie a aktualizovanie oznámenia
 • Vypracovanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného radiaceho systému
ISATech, s.r.oS.K.Neumana, 532 07, 0032015/AUT-3.2.2.4.2020 Mgr. Michal Vaněček
 • Hodnotenie rizika
 • Vypracovanie bezpečnostnej správy
 • Vypracovanie havarijného plánu
 • Konzultačná a poradenská činnosť
 • Vypracovanie a aktualizovanie oznámenia
 • Vypracovanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného radiaceho systému
MABON s. r. o. Turčianky 37, 958 44, Turčianky 45579733 003/2019/AUT-1.94.4.2024 Ing. Matúš Kašiar
 • Hodnotenie rizika
 • Vypracovanie bezpečnostnej správy
 • Vypracovanie havarijného plánu
 • Konzultačná a poradenská činnosť
 • Vypracovanie a aktualizovanie oznámenia
 • Vypracovanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného radiaceho systému
NAFTA a.s.Votrubova 1, 82109, Bratislava - Ružinov 36286192 004/2019/AT - 1.925.11.2021 Ing. Ivan Volek
 • Hodnotenie rizika
 • Vypracovanie bezpečnostnej správy
 • Vypracovanie havarijného plánu
 • Konzultačná a poradenská činnosť
 • Vypracovanie a aktualizovanie oznámenia
 • Vypracovanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného radiaceho systému
NOVING s. r. o.Námestie SNP 323/8, 972 71, Nováky 31 576 052 002/2015/AUT-3.2.27.2.2020 Ing. Michal Vacho
 • Hodnotenie rizika
 • Vypracovanie bezpečnostnej správy
 • Vypracovanie havarijného plánu
 • Konzultačná a poradenská činnosť
 • Vypracovanie a aktualizovanie oznámenia
 • Vypracovanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného radiaceho systému
123